REGULAMIN TRENINGÓW PERSONALNYCH z Karolina Nikiel

 • Klient rozpoczynając współpracę, zobowiązany jest posiadać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia aktywności fizycznej wydane przez lekarza. Akceptując poniższy regulamin oświadcza, że posiada owe zaświadczenie lub podejmuje treningi na własną odpowiedzialność.
 • Klient jest zobowiązany do poinformowania trenerki o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, stanie zdrowia, celem dopasowania rodzaju ćwiczeń oraz ich intensywności do stanu zdrowia ćwiczącego.
 • Klient powinien stawić się punktualnie na umówionym treningu.
 • Trening trwa maksymalnie 55 min (dla jednej osoby lub dla duetu).
 • Umówiony trening może zostać odwołany bez żadnych konsekwencji przez obie strony z 24 godzinnym wyprzedzeniem.
 • W przypadku spóźnienia klienta w czasie krótszym niż 24 godziny nie poinformuje trenerki o odwołaniu treningu przed umówionym terminem, trening zostaje uznany za przeprowadzony.
 • W przypadku kiedy trenerka w czasie krótszym niż 24 godziny nie poinformuje klienta o odwołaniu treningu przed umówionym terminem, klient otrzymuje 1 trening personalny gratis. W przypadku spóźnienia się klienta na trening, czas opóźnienia odliczony będzie od regulaminowego czasu treningu.
 • W przypadku spóźnienia się trenerki do 15 minut na ustalony trening z klientem, trenerka prowadzi trening do końca treningu za darmo. W przypadku spóźnienia większego niż 30 min klient otrzymuje 1 trening personalny gratis.
 • W przypadku niepojawienia się klienta na treningu, trening zostaje uznany za przeprowadzony.
  W przypadku niepojawienia się trenerki na treningu, klient otrzymuje 1 trening personalny gratis.
 • Płatność za treningi jest dokonywana przelewem na konto. Terminy treningów są ustalane bezpośrednio z trenerką.
  Opłaty za trening powinny być uiszczane z góry, nie później niż w dniu rozpoczęcia pierwszego treningu.
 • Klient ma prawo wskazać inną osobę, która może skorzystać z zamówionego i opłaconego treningu personalnego tylko pod warunkiem wcześniejszego poinformowania o tym trenerki.
 • Trenerka ma prawo w razie swojej niedyspozycyjności na zaproponowanie treningu z innym wskazanym przez nią trenerem, ale musi się to wiązać z akceptacją ze strony klienta.
 • Pakiety treningowe (5 zajęć) są ważne 8 tygodni od momentu odbycia pierwszego treningu. Po tym czasie, niewykorzystane treningi przepadają, wyjątek stanowi udokumentowanie niedyspozycyjności z powodu choroby lub kontuzji.
 • W razie niemożliwości wykorzystania pakietu treningowego, można go podarować lub sprzedać innej osobie, prośbę taką należy wcześniej zgłosić trenerce.
 • Podczas treningu obowiązuje strój sportowy, nieograniczający swobody ruchu.
  W przypadku ujawnienia się nietypowych dolegliwości klienta podczas treningu może on zostać poproszony o dodatkową konsultację lekarską. W szczególnych przypadkach treningi mogą zostać zawieszone do czasu postawienia przez lekarza diagnozy.
 • Klient , który wykupił pakiet treningów podpisuje się na karcie treningowej po wykorzystanym treningu personalnym. W przypadku treningu online, trenerka zapisuje daty przeprowadzonych treningów i przesyła drogą mailową do potwierdzenia przez klienta.
 • Rezerwacja treningu odbywającego się w studio Reha-Fit nie dotyczy rezerwacji studia.
 • W studio mogą równocześnie odbywać się inne treningi z zachowaniem wzajemnego szacunku do innych klientów i sprzętu.
 • Klient zobowiązany jest do odłożenia używanego sprzętu na miejsce i jego dezynfekcji, według instrukcji trenerki.
 • Zarówno trenerka, jak i klient, dołoży wszelkich starań, by cele klienta zostały osiągnięte.
 • Wykupienie pojedynczego treningu lub pakietu treningowego równoznaczne jest z akceptacją regulaminu.

Gliwice dnia 01.07.2019 r.